การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ออกนอก

ในยุคปัจจุบัน ยุคที่การสื่อสารการติดต่อที่ไร้พรมแดน การค้าขายก็ไร้พรมแดนการค้าขายก็ไร้พรมแดนเช่นกัน วัตถุดิบชื่อดังของแต่ละประเทศจะไม่เป็นเพียงสิ่งของที่ขายอยู่เพียงแต่ในประเทศของตนเองอีกต่อไป นอกจากจะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของที่ส่งออกแล้วก็ยังตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่อยู่ห่างไกลด้วยเช่นกัน อย่างในประเทศไทยธุรกิจการส่งออกเริ่มเป็นที่นิยมอีกครั้งเช่นธุรกิจการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ก็อีกธุรกิจที่มีมูลค่าการส่งออกต่อปีอย่างมหาศาลและสามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้เป็นอย่างมาก จากการนำวัตถุที่มีอยู่แล้วภายในประเทศหรือจะเป็นการแปรรูปสิ่งของเหลือใช้จากการผลิตงานชิ้นอื่นมาเพิ่มมูลค่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ส่งออกต่างประเทศ
สาเหตุหลักที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของไทยได้เข้ามามีบทบาทในวงการธุรกิจอีกครั้งเนื่องจากความต้องการซื้อจำนวนมากของลูกค้าต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม นอกจากนั้นการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นอีกการส่งออกหนึ่งที่ไม่ถูกกีดกันทางการค้าทำให้ลดต้นทุนของเรื่องภาษีลงไปทำให้การส่งออกเฟอร์นิเจอร์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียว เริ่มจากหลาย 10ปีก่อนประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมากประเทศไทยจึงได้เริ่มทำธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปทำให้ทรัพยากรป่าไม้เริ่มน้อยลงจนทำให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์เริ่มวัตถุดิบอย่างอื่นทำแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกมากยิ่งขึ้น เช่น โลหะ, ผักตบชวา , หวาย , ป่าน , พลาสติก และอื่นๆ จากความก้าวของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทำให้บริษัทเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในไทยมีบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมทุน อย่างไรก็ดีการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทำให้ผู้ผลิตต้องหมั่นปรับปรุงคุณภาพ พัฒนาสินค้าให้ต้องความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ มีกลยุทธ์ทางการตลาดสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าที่ส่งออกจากไทยให้ลูกค้ามั่นใจสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทย
จากธุรกิจที่ทำขึ้นขายในประเทศ จากธุรกิจเล็กๆที่ทำขึ้นเป็นธุรกิจภายในครอบครัววงการเฟอร์นิเจอร์ได้ขยายขนาดใหญ่มากขึ้นจนเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้และเม็ดเงินเป็นจำนวนมากให้กับประเทศ สร้างชื่อเสียงในการส่งออกผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไทยสู่สากล นอกจากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ออกต่างประเทศที่สร้างรายได้มากมายขนาดนี้ก็อยากจะฝากให้คนในชาติเห็นกลับมาอุดหนุนช่วยเหลือสินค้าของชาวไทยด้วยกันเพื่อเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศของเรา ขนาดสินค้าของเรายังเป็นที่นิยมในต่างประเทศแล้วทำไมชาวไทยด้วยกันถึงจะไม่สนับสนุนของไทยด้วยกัน ทั้งนี้การที่การที่ธุรกิจการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในไทยจะคงอยู่ไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือการส่งเสริมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้วงการการส่งออกเฟอร์นิเจอร์นี้ยังคงอยู่ต่อไป