Ferniture

ARTICLE Content views

อันตรายจากเฟอร์นิเจอร์และวัสดุที่ใช้ทำหรือทามีอะไรบ้าง

แม้ว่าเฟอร์นิเจอร์จะเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องใช้งาน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะอย่างไรก็ดีหากลองพิจารณาในส่วนอื่นดูบ้างแล้วก็จะเห็นว่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างออกมาให้เป็นเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นก็มีความอันตรายอยู่ในตัวเองไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะบางชนิดมันก็ต้องจำเป็นในการใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อพูดถึงสารเคมีแล้วมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นักหากเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ นั่นจึงพอจะบ่งบอกได้ว่าจริงๆ แล้ววัสดุบางอย่างในตัวของเฟอร์นิเจอร์เองก็มีความอันตรายอยู่ไม่น้อยเลยจริงๆ อันตรายที่มาจากเฟอร์นิเจอร์หรือวัสดุทีใช้เป็นส่วนประกอบ จริงๆ แล้วต้องเข้าใจก่อนว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในด้านของส่วนประกอบ อย่างไรก็ดีเมื่อเรามาดูกันที่วัสดุหลักที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์จำพวก ไม้ต่างๆ หรือผ้า หนัง วัสดุเหล่าโดยพื้นฐานแทบจะไม่ได้มีอันตรายอะไรกับร่างกายของมนุษย์เลยถ้าหากว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ผิดที่ผิดทางจนเกิดอันตรายกับตัวเอง แต่สิ่งที่อันตรายส่วนใหญ่จะมาจากวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือพวก น้ำยาเคลือบเงาทั้งหลาย ซึ่งสารเคมีที่อยู่ในรูปนี้ส่วนมากจะส่งผลกระทบในเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แถมอาจเป็นบ่อเกิดของมะเร็งอีกด้วยโดยสารแต่ละชนิดที่เป็นอันตรายเราสามารถจำแนกออกมาได้ดังนี้ สารที่อยู่ในน้ำยาเคลือบถือว่าเป็นอันตรายโดยตรงต่อร่างกาย สารฟอร์มาดีไฮด์ – หากว่าได้สูดดมสารชนิดนี้เข้าไปจะทำให้เกิดอาการระคายตา จมูก…